Service en Garantie

verlichtingdesign.nl zorgt er graag voor dat u een tevreden klant wordt en blijft. Daarom bieden wij u onze uitgebreide Service en Garantie.

Service

verlichtingdesign.nl biedt u de volgende service:

  • Informatie bij uw keuze van verlichting via onze uitgebreide Verlichtingstips.
  • Reparatieservice door eigen vakkundige reparatiedienst, ook na de garantieperiode.

Garantie

U heeft twaalf maanden garantie op uw aankoop. Als bij normaal gebruik gebreken optreden worden die door verlichtingdesign.nl kosteloos hersteld. verlichtingdesign.nl stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Kijk onder Garantievoorwaarden voor de uitgebreide garantievoorwaarden.

Garantievoorwaarden

verlichtingdesign.nl garandeert dat het door haar geleverde artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel worden die door verlichtingdesign.nl kosteloos hersteld.

verlichtingdesign.nl stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van verlichtingdesign.nl.

U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur.

U ontvangt op de reparatie drie maanden garantie.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

  • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud.
  • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden.
  • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar gemaakt is.
  • gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag etcetera.
  • oververhitting door centrale- of andere verwarming of door het gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp.
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.

Indirecte kosten, veroorzaakt door het buitenbedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.